Võrgustikutöö

Soovitud mõju: Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioonid on elujõulised ja jätkusuutlikud, nende tegevusvõimekus on kasvanud.

Tegevused

ELPL võrgustiku pädevuste edasiarendamine olulistes valdkondades, et esindada lasterikaste perede õigusi ja vajadusi kohaliku tasandi poliitikate kujundamisel ja teenuste pakkumisel.

Liikmesorganisatsioonide juhtide kompetentside süstemaatiline edasiarendamine, sh organisatsiooni juhtimine, arendamine, teenuste pakkumise toetamine ning edendamine.

Kommunikatsiooni- ja koostööoskuste edasiarendamine.

Võrgustiku jätkusuutlikkuse toetamine läbi erinevate rahastusvõimaluste kaasamise.

Foto on tehtud 20.augustil 2017a. ELPL-i arengukava seminaril Paides.