Võrgustikutöö

Soovitud mõju: Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioonid on elujõulised ja jätkusuutlikud, nende tegevusvõimekus on kasvanud.

Tegevused

ELPL võrgustiku pädevuste edasiarendamine olulistes valdkondades, et esindada lasterikaste perede õigusi ja vajadusi kohaliku tasandi poliitikate kujundamisel ja teenuste pakkumisel.

Liikmesorganisatsioonide juhtide kompetentside süstemaatiline edasiarendamine, sh organisatsiooni juhtimine, arendamine, teenuste pakkumise toetamine ning edendamine.

Kommunikatsiooni- ja koostööoskuste edasiarendamine.

Võrgustiku jätkusuutlikkuse toetamine läbi erinevate rahastusvõimaluste kaasamise.

Foto on tehtud 20.augustil 2017a. ELPL-i arengukava seminaril Paides.

Liikmetepäevad ja Mõttekoolid

Mõttekool on inspireeriv kokkusaamine, mille eesmärgiks on liikmesorganisatsioonide tegevuse toetamine läbi sisemiste ressursside leidmise ning uute võimaluste märkamise. Selleks tuuakse kuulajateni mitmekülgseid koolitusi ja innustavaid vestlusringe, kus osalevad oma ala tipptegijad. Traditsiooniliselt toimub Mõttekool kord aastas, IV kvartalis. 

2020. aastal toimus Mõttekool Tartus, Dorpati konverentsikeskuses 13.-14. novembril, kandis pealkirja  “Juhi aeg muutuvas maailmas” ning oli järjekorras viies. 

2020 aasta oli  väljakutseterohke: üha enam tõstatus küsimus, kuidas toime tulla katkestuse ajal, kuidas toetada keerulistel hetkedel inimesi ning kuidas säilitada tasakaal iseendas. Sel korral  pöörasimegi Mõttekoolis tähelepanu juhtidele, mõtlesime enda vaimu toitmisele ja enda võimestamisele. Igaühel meist on ju keeruliste hetkedega erinevad toimetulekuviisid ja vahest on oluline ka mõistmine, et “ma ei ole üksi”. Teisalt uurisime ühiselt ka Liidu seniseid arenguid ning koos mõtisklesime tuleviku valikute üle. Lisaks külastasime Vanemuise teatrit ja vaatasime etendust “Elamise reeglid” ning esimese päeva õhtul toimus nn kogemuste kullaproov, kus liikmesorganisatsioonide juhid jagasid oma väärt kogemusi möödunud aastast.

Mõttekooli hoidsid koos Piret Jeedas ja Koidu Tani-Jürisoo ning erikülalisena osales Vanemuise teatri juht, Kristiina Alliksaar. Kogu programmist võttis osa 44 liikmesorganisatsioonide juhatuse liiget ja aktiivset vabatahtlikku. 

8. veebruaril 2020. aastal toimus traditsiooniline liikmete päev Tartumaal,  Eesti Lennuakadeemias.
Päeva läbivad teemad olid: ELPL-i 2020-2021 strateegilise partnerluse projekt ja LO-de tegevustoetus; 2020-2021 ELPL-i eelarve projekti tutvustamine; Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu pöördumine; Ülevaade andmekaitse küsimustest; Kokkuvõte liikumisaasta tegevustest. Toimus ekskursioon Eesti Lennuakadeemias ja õhtul võõrustas Tartu Pereliit kõiki huvilisi nende ühingu uutes ruumides.

2019. aasta novembrikuu esimestel päevadel kogunesid Eesti Lasterikaste Perede Liidu liikmesorganisatsioonide esindajad Harjumaal, Viimsis toimuvas Mõttekoolis ning kandis pealkirja “Loovuse ja tasakaalu teekond”.

Koos Jaana Ojakäär-Kitsinguga arutlesime selle üle, mis on loovus ja kuidas see enda kasuks tööle panna. Olavi Ruhno eestvedamisel diskuteerisime, mis vahe on sündmusel ja üritusel, millal korraldada üritust ja milline sündmus on asjakohane, kuidas sündmust pakendada, turundada ja sponsoritele müüa. Guido Paomees jagas nippe, kuidas öelda ei ning kuidas ebasobivad olukorrad solvumisi vältides ja süüd tundmata lahendada. Elina Kivinukk tutvustas rööprähklemisega kaasnevaid väljakutseid ja võimalusi. Ja loomulikult kogemuste kullaproov – põnevad ja inspireerivad lood osalejate endi kogemustest, ikka sellised, mis on pannud rahulolu tundma ja valmistanud rõõmu. Mõttekooli teekonnast sai osa 45 inimest erinevatest Eestimaa piirkondadest. Loova kollaaži autor: Jaana Ojaäär-Kitsing.

02.10.2019 toimus 26 inimese osalusel liikmete päev Viljandis. Arutlusel oli koostöö Sotsiaalministeeriumiga
ning kandideerimine riigi strateegiliseks partneriks.

08.06.2019 kohtusime liikmete päeval Prangli saarel, kus peamise fookusena arutleti peresõbraliku toitlustusasutuse märgise teemal, milline peaks märgis oma sisult olema ning kuidas programm muuta jätkusuutlikuks. Osalejate arv 39 inimest. Foto autor: Reet Lainla

02.02.2019 toimus liikmete päev maalilises Olustvere mõisakompleksis. Päeva sisuks olid järgmised teemad: liidu 2019 aasta tegevusplaanid; liikmete arv LO-des ja tegevustoetus; väikeprojektide taotlusvoor; Perekaardi programm, liikmehaldussüsteemi arengud ning väljakutsed; LO-de kohumised; kokkuvõtted Soome toidukauba vahendamisest; mõtteid meediategevustest ja lõpetuseks puhusime klaasikojas igaüks omale väikese vaasi. Osalejate arv 27 inimest.

Mõttekool on üks inspireeriv kokkusaamine, mille eesmärgiks on liikmesorganisatsioonide tegevuse toetamine läbi sisemiste ressursside leidmise ning uute võimaluste märkamise. Selleks tuuakse kuulajateni mitmekülgseid koolitusi ja innustavaid vestlusringe, kus osalevad oma ala tipptegijad.

Nõnda kohtusidki 19.-20. oktoobril 2018. aastal Toosikannul Järvamaal inimesed erinevatest Eestimaa paikadest. Mõtiskleti selle üle, kuidas meeldejäävalt esineda ja oma sõnumit kuulajateni viia, mil moel kaasata vabatahtlikke, et nendega koos tegutsemine tooks rõõmu, rahulolu ning looks uut väärtust. Arutleti selle üle, kuidas rääkida poliitikuga nii, et meie sõnumit võetaks ka kuulda ning tehti kokkuvõtteid uuringust, mis keskendus lasterikaste perede toimetuleku ja vajaduste kaardistamisele. Lisaks eelnevale loosisime Lea Jaanimaa sulest tulnud raamatuid, mis räägib koer Maya seiklustest ning õhtutundidel meisterdasime igaüks ühe väeka käevõru.

.14-15 novembril 2015 toimus Mõttekool Tallinnas Õpetajate Majas.

Kutse on järelvaadatav SIIN

Mõttekooli eesmärk oli tuua liikmesorganisatsiooni fookus peredele ning motiveerida neid perekesksetele muutustele. Hannes Seeberg tutvustas varasemalt koostatud ja läbiviidud küsitluse tulemusi ning aitas liikmesorganisatsioone uute lahenduste loomisel. Miks? Olemasoleva olukorra üle arutlemine toob ainult uusi arvamusi ja küsimusi, kuid mitte lahendusi. Uute lahenduste koos loomine seevastu aitab inimesi ühendada ning tõstab omavahelist koostööd. Ideede abil vaadati ühiselt tulevikku – kuidas koos midagi ellu viia; mida on selle jaoks vaja teha ja muuta? Hannes viis läbi Mõttekoolis ühepäevase töötoa. Liikmesorganisatsiooni esimene ülesanne oli välja tuua olulisemad väärtused ja vajadused, mida pered küsitluses mainisid. See aitas osalejatel viia oma mõtlemise perekeskseks. Teiseks ülesandeks oli liikmesorganisatsiooni kohta jagatud tagasiside lahtimõtestamine. Kolmandaks ning olulisemaks oli eelnevalt mõistetu põhjal ühiselt fookusküsimuse loomine: Kuidas luua side perede ja organisatsiooni vahel? Toetavad küsimused: Kuidas ühendada pered omavahel? Kuidas ühendada pered organisatsiooniga? Neid küsimusi kasutas Hannes lahenduste loomiseks. Tulemused olid head ning reaalselt teostavad. Oli märgata, et osalejatele see töötuba meeldis.

Mõttekooli teist päeva vedas Maris Jõgeva, ning siis keskenduti järgnevale- Mida oodatakse organisatsioonilt, et see oleks usaldusväärne? Kuidas olla vastutav oma liikmete, partnerite ees? Miks on usaldusväärsuse hoidmine vahel vabaühenduste jaoks keeruline? Organisatsiooni avaram mõistmine, et oma  tegevustes peab järgima selliseid põhimõtteid nagu legitiimsus, avatus ja vastutavus, ehk LAV. Mõttekoolis osales 39 inimest.

.21-22 novembril 2014 toimus Inspiratsioonikool Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.

Kutse on järelvaadatav siin

Eesmärk oli ELPL liikmesorganisatsioonide tegevuse toetamine läbi sisemiste ressursside leidmise ning uute võimaluste märkamise. Koolitaja Piret Jeedase eestvedamisel toimus ideede ralli, et parimad mõtted käivitada ja samas arutleti põhimõtete üle, millele tasuks mõelda enne kaasama asumist. Samuti otsiti uudseid lähenemisi oma tegemistes, treeniti uute asjade märkamist ja loomist. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi vabatahtlik jagas kogemusi, kuidas vabatahtlikke tänada ja tunnustada nii, et see tal kunagi meelest ei läheks. MTÜ Sebra Koolitustest Marek Meki inspiratsiooni teemaks oli vabatahtlik töö ja selle kohta välja antav pass. Arvamusfestivali korraldaja Maiko Kesküla töötubade teemadeks olid kommunikatsioon ehk, miks nii paljud liikmed passiivsed on ja samas, kuidas kaasatavad üles leida ning motiveerida. Kirikuõpetaja Hermann Kalmus vahendas siiraid mõtteid kogukonna kaasamise ja selle tähenduse üle. Krista Habakuke töötoas keskenduti sellele, kuidas kaasata KOVi, poliitikuid ja professionaale. Inspiratsioonikoolist võttis osa 38 inimest.