Lastega ja lastele

Tunnustusauhinnaga  „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Tunnustusauhinna statuudi ja laureaatidega on võimalik tutvuda SIIN

Auhinda annavad välja:

MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit

MTÜ Lastekaitse Liit

MTÜ Oma Pere

MTÜ SEB Heategevusfond

Sotsiaalkindlustusamet

Vabariigi Presidendi Kantselei

Õiguskantsleri Kantselei