Statuut

Eesmärk

Leo Kaagjärve fondi eesmärk on toetada lasterikkaid eesti peresid, kes peavad tähtsaks eesti keele ja kultuuri hoidmist ning kestmist.

Stipendiumi eesmärk on edendada lasterikaste perede hariduslikku tegevust.

Stipendiumi suurus

Stipendiumi väljastatakse üks kord aastas. Selle suuruse määrab igal aastal Leo Kaagjärve fondi nõukogu.

Stipendiumi väljaandmine

Stipendiumi väljaandmise otsustab Leo Kaagjärve fondi nõukogu. Häälte võrdsel jagunemisel kuulub otsustav hääl Leo Kaagjärvele või tema poolt nimetatud esindajale. Nõukogu annab otsusest teada stipendiaadile. Stipendiumi annab üle nõukogu esindaja iga aasta aprillikuus.

Taotlemine

Stipendiumite taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi alusel.

Taotlusi võetakse vastu igal aastal 1. jaanuarist 31. märtsini.

Nõukogu liikmed

Leo Kaagjärv, Kalmer Hütt, Aigar Pruul, Hille Kihulane, Viire Null

Stipendiumi ei või taotleda MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatusega ega Leo Kaagjärve fondi nõukoguga seotud isikud ega annetusi teinud isikud.