Statuut

Eesmärk

Leo Kaagjärve fondi eesmärk on toetada lasterikkaid eesti peresid, kes peavad tähtsaks eesti keele ja kultuuri hoidmist ning kestmist.

Stipendiumi eesmärk on edendada lasterikaste perede hariduslikku tegevust.

Stipendiumi suurus

Stipendium väljastatakse üks kord aastas, selle suuruse määrab igal aastal Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatus.

2021. aastal antakse välja 2 stipendiumi ning ühe  suurus on 500 eurot.

Stipendiumi väljaandmine

Stipendiumi väljaandmise otsustab Leo Kaagjärve fondi nõukogu. Häälte võrdsel jagunemisel kuulub otsustav hääl Leo Kaagjärvele või tema poolt nimetatud esindajale. Nõukogu annab otsusest teada taotlejale. Stipendiumi annab üle nõukogu esindaja märtsikuus.

Taotlemine

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi alusel.

Taotlusi võetakse vastu 15.veebruarist 15.märtsini k.a. e-posti aadressil [email protected]

Nõukogu liikmed

Leo Kaagjärv, Viire Null, Katrin Kiisk, Triinu Sink, Aage Õunap

Stipendiumi ei või taotleda MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatusega ega Leo Kaagjärve fondi nõukoguga seotud isikud ega annetusi teinud isikud.