Statuut

Eesmärk

Leo Kaagjärve fondi eesmärk on toetada lasterikkaid eesti peresid, kes peavad tähtsaks eesti keele ja kultuuri hoidmist ning kestmist.

Tunnustusauhinna eesmärk on edendada lasterikaste perede hariduslikku tegevust.

Tunnustusauhinna suurus

Auhinda väljastatakse üks kord aastas, selle suuruse määrab igal aastal Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatus.

2018. aastal antakse välja 2 tunnustusauhinda ning ühe auhinna suurus on 500 eurot.

Tunnustusauhinna väljaandmine

Auhinna väljaandmise otsustab Leo Kaagjärve fondi nõukogu. Häälte võrdsel jagunemisel kuulub otsustav hääl Leo Kaagjärvele või tema poolt nimetatud esindajale. Nõukogu annab otsusest teada taotlejale. Auhinna annab üle nõukogu esindaja oktoobri kuus.

Taotlemine

Tunnustusauhindade taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi alusel.

Taotlusi võetakse vastu 1. augustist 30. septembrini k.a. e-posti aadressil [email protected]

Nõukogu liikmed

Leo Kaagjärv, Kalmer Hütt, Hille Kihulane, Viire Null, Katrin Kiisk, Triinu Sink, Getter Kristen Rang

Tunnustusauhinda ei või taotleda MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatusega ega Leo Kaagjärve fondi nõukoguga seotud isikud ega annetusi teinud isikud.