Perede huvide kaitse

Soovitud mõju: seadusandluses sätestatud meetmete abil tagatakse lasterikaste perede toetamine ja abistamine laste kasvatamisel. Suurendatakse perede elukvaliteeti ja toimetulekut ning parandatakse teenuste kättesaadavust.

Tegevused:

Lasterikkaid peresid puudutava seadusloome analüüs, ettepanekute tegemine ja muudatuste elluviimine.

Võrdsete võimaluste loomine ning elukvaliteedi tõstmine läbi perepoliitika kujundamise omavalitsustes.

Osalemine töörühmades, reageerimine sündmustele, avaldustele ja seisukohtadele.

UNUSTAMATUD LOOD

Mõned aastad tagasi muutus aktuaalseks meie pere katuseprobleem. Olime alustanud juurdeehitust uueks esikuks. Seinad said valmis, aga katust polnud. Unistasin alati tumedast kivikatusest, mis oleks vettpidav ja kindlalt pea kohal. Sellist raha, mis kuluks terve kivikatuse jaoks, polnud ei rahakotis ega ka pangaarvel. Ja katust ei saa ka osade kaupa vahetada, ikka kõik korraga. Õnneks tuli meile appi KredExi kodutoetus. Teadsin, et kuna meie pereisal on kuldsed käed, saame katuse vahetatud ka omal jõul. Kodutoetuse eest saime tellida kogu vajaliku materjali. Järgmised kaks suve möödusid kogu perel enam-vähem katusel – kes hoidis redelit, kes  aitas kive tassida ning kes paigaldas neid. Nägime palju vaeva, aga nüüd võin väita, et oleme kindla katuse all ja meie pere suur unistus on täitunud!

Kaire, 39-aastane, Põlvamaalt, peres 4 last

ELPL on osalenud meetme „Kodutoetus lasterikastele peredele” väljatöötamises, info levitamises peredele, hindamiskomisjoni töös ning perede nõustamises.