x

Lääne-Harju

MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad asutati 2017 aasta oktoobris

Esindaja: Viire Null

E-mail:  [email protected]

Telefon: 5649 5485

Juhatuse liikmed: Anika Vaiknurme, Gerli Vipre, Katrin Melsas, Viire Null

Koduleht: www.lasterikkad.ee/laaneharju