x

Lääne-Harju

MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad asutati 2017 aasta oktoobris

Esindaja: Viire Null

E-mail:  harju.lasterikkad@gmail.com

Telefon: 5649 5485

Juhatuse liikmed: Anika Vaiknurme, Maris-Laura Müürsalu, Piret Puolokainen, Viire Null, Õie Laaneste

Koduleht: www.lasterikkad.ee/laaneharju