Avaliku suhtumise kujundamine

Soovitud mõju: Ühiskonnaliikmete ning peredega tegelevad spetsialistid on teadlikud suurperede vajadustest ning nende hoiakud on toetavad.

Tegevused:

Avaliku arvamuse kujundamine läbi artiklite, konverentsidel esinemise, kampaaniate korraldamise jm, et muuta lasterikaste peredega seonduvaid hoiakuid ühiskonnas (positiivsed edulood jm).

Avaliku diskussiooni algatamine ja diskussioonides osalemine, et kajastada lasterikaste perede vajadusi ja avardada üldsuse teadlikkust.

Isikute ja partnerite tunnustamine, kes on väärtustanud lasterikkust ja panustanud lasterikaste perede toimetulekusse.

Teabe- ja infomaterjalide koostamine ja väljaandmine erinevatele sihtgruppidele.

Fotol on kujutatud ELPL-i sünnipäeval sõpradele saadetud tänuplaadid.

“Alati leidub võimalusi head teha –

hoolimise ja märkamise, toetava sõna või väikese heateo kaudu.

Valmisolek kedagi aidata on suhtumise küsimus.

Üksinda on suuri asju raske teha,

koos suudetakse särama panna aga sadade inimeste silmad”