Pärlipüüdja statuut

“PÄRLIPÜÜDJA” valimise statuut

Kandidaadi esitamise vorm asub SIIN

I Üldsätted

1.1. Kord reguleerib kandidaatide esitamist ja valikut.

1.2. “Pärlipüüdja” konkursi (edaspidi konkursi) eesmärk on tunnustada edasipüüdlikke ning silmapaistvaid suure pere vanemaid, kelle peres kasvab vähemalt neli õppivat last vanuses kuni 26 aastat.

1.3. Konkurss viiakse läbi üks kord aastas ja seda korraldab MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit.

II Kandidaatide esitamine

2.1. Kandidaate on oodatud esitama kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted.

2.2. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita hiljemalt 28. augustil kandidaadi esitamise vorm Eesti Lasterikaste Perede Liidu kodulehel või esitada dokumendid koos taotlusvormiga tavapostiga MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, Lossi 35-22, 71004, Viljandi.

III Kandidaatide esitamise kategooriad

3.1. Tunnustus kategoorias “Teenäitaja” antakse lasterikka pere vanemale, kes on silma paistnud uuenduslike ideedega, mis kannavad pikaajalist ja elujõulist eesmärki. Inimesele, kes on muutnud teiste perede elu, kaasanud neid tegutsema oma kogukonnas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

3.2. Tunnustus kategoorias “Rajaleidja” antakse lasterikka pere vanemale, kes on omandanud akadeemilise kraadi kas bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes lasterikka pere vanemana, töö ja igapäeva toimetuste kõrvalt.

IV Kandidaatide hindamine ja valik

4.1. Tunnustusauhinna kandidaatide hindamise komisjoni kutsub kokku MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president.

4.2. Hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatuse liikmed.

4.3. Kandidaatide hindamise komisjonil on õigus teha eriotsuseid kui see on põhjendatud.

4.4. Koos tunnustusauhinnaga on kandidaatide hindamise komisjonil õigus välja anda stipendiumi, mis on suunatud kandidaadi teadmiste ja oskuste arendamiseks tulevikus.

4.5. Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

V Teavitamine ja tunnustusürituse läbiviimine

5.1. Hindamiskomisjoni lõplikust valikust teavitatakse kandidaate avalduses olnud kontaktandmetel hiljemalt 05. septembril.

5.2. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse septembrikuu teisel pühapäeval toimuval sügisesel perepäeval.

5.3. Tunnustusauhindade üleandmist korraldab MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu initsiatiivgrupp.

 VI Lõpetuseks

 6.1. Eesti Lasterikaste Perede Liit täidab tunnustuste jagamisel kõiki rakenduvaid seaduseid ja õigusakte, mis käsitlevad isikuandmete käitlemist.