Peretunde loomine

Soovitud mõju: lasterikaste perede liikmed on aktiivsed, kohanemis- ja läbilöögivõimelised ning laia suhtevõrgustikuga. Peredel on võrdne juurdepääs kultuurile ja vaba aja veetmise võimalustele.

Vajadused

Sotsiaalsete suhete seisukohalt on oluline, et nii lapsed kui vanemad säilitaksid neid ümbritseva võrgustiku (sugulased, sõbrad, tuttavad, koolikaaslased) ja saaksid selles aktiivselt osaleda. Viimane tähendab nii koolielus kui laagrites osalemist, huvihariduse võimaluste kättesaadavust ning teatris, kinos ja kontsertidel käimist. Sealjuures on oluline rõhutada nii laste kui lapsevanemate perspektiivi. (Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 7/ 2007, lk 16)

Lapsevanemad on hõivatud ning ühiskondlikult kiire elu ja töölkäimine võtavad oma aja. Lapsel on õigus vanema hoolitsusele, mängu- ja jõudeajale ning puhkusele, kuid vanemaga toredalt aega veeta saab laps tänapäeval selgelt liiga vähe, ka laste endi hinnangul. (Statistikaameti kogumik „Laste heaolu”,2014.a. lk 30)

Lasterikkad pered tulevad sotsiaalselt hästi toime, kui peresuhted on korras ning neil on piisavalt toetav sotsiaalvõrgustik. (Lasterikaste perede toimetulek, seda toetav võrgustik ja abivajadus, Kersti Raiküla , Magistritöö lk 71)

UNUSTAMATUD LOOD

Suvekool on laste poolt väga oodatud suvereis. Kokku saavad kõikide maakondade lasterikaste perede ühendused, et koos lustida ja osaleda erinevates töötubades nii lastele kui vanematele. Alati lähevad lapsed rõõmuga ka iga-aastasele loomaaia külastusele, kuhu samuti kõik pered kokku tulevad ning ühiselt aega veedavad.

Mida aasta edasi, seda rohkem näen, et lapsed ja vanemad ootavad väga järgmisi kohtumisi või üritusi, kus teiste peredega kohtuda. Kohtumised ja üritused on alati positiivsed, suur abi on vahetutest vestlustest teiste vanematega, kellel on samad rõõmud ja mured, mille üle mõelda ning kogemusi vahetada.

Eliis, 32 aastane, Saaremaa, peres 4 last