Kroonika 1996 – 2012

23. märsil 1996 asutati Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis lasterikkaid peresid esindav, nende huve kaitsev ja pereühinguid ühendav katusorganisatsioon – Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL).

Asutajaliikmeteks olid: Saaremaa Pereklubi, Pärnumaa Paljulapseliste Perede Liit, Võru Suurte Perede Ühing, Viljandi Lasterikaste Perede Ühendus, Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus

Organisatsiooni  kõrgeimaks organiks nimetati Liidupäev, mille pädevuses oli  valida presidenti, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeid. Esimene Liidupäev toimus  13. aprillil kus Presidendiks valiti Ants Kivilo Pärnumaalt, juhatuse esimeheks  Pille Toomsalu Saaremaalt. Juhatuse liikmeskonna moodustas 9 inimest.

Tähelepanuväärne selles aastas on koostöös  Tartu Ülikooliga  läbi viidud uuring  „Lasterikaste perede olukorrast Eestis 1996.a.“ Uuringu  kokkuvõtteid esitleti   novembris  toimunud perekonverentsil   „Eesti pere täna ja homme“ , millele lisasid kaalu mitmed külalised oma esinemiste ja sõnavõttudega

1998 jaanuarikuus toimunud Liidupäeval valiti uueks presidendiks  Eerika Lage Pärnust, kuid kelle ametiaeg lõppes juba 10 kuud hiljem, mil Presidendi kohustusi hakkas täitma Kalmer Hütt.

1999 on märkimisväärne kuna riigieelarvest eraldati ELPL-ile tegevustoetust  miljon Eesti krooni, mis lisaks Liidu toetusele oli mõeldud piirkondlike organisatsioonide toetamiseks.

2000  Kalmer Hütt  osales Riias toimunud Balti riikidevahelisel „Vaesuse konverentsil“. Tekkisid esimesed  kontaktid  Läti ja Leedu lasterikaste perede ühendustega.

Liidule eraldati  72 000 krooni sporditarvete muretsemiseks. Varustust hakati välja laenutama lepingute alusel liikmesorganisatsioonidele, kes omakorda võisid sporditarbeid laenutada oma liikmesperedele. Soetati  20 jalgratast, 10 paari rulluiske, 50 palli, reketeid ja suuski-keppe. Loositi organisatsioonid, kes said varustust hakata laenutama.

2001 ELPL-i hümniks  valiti Vello  Toomemetsa – Hando  Runneli loodud laul  „Maa tuleb täita lastega“  ansambel Justament repertuaarist.  Otsiti võimalusi ja peeti läbirääkimisi ministeeriumitega eesmärgil soetada ELPL-ile kinnistu laagrite ja koolituste läbiviimiseks. Sobiv koht oleks endine Kosmonautika suvila Häädemeeste vallas Krapi külas mere kaldal. Suvilat ei ole tänaseks olemas.

2002 Suvel osaleti Leedu Suurperede ühingu kokkutulekul. Valiti lastesõbralikum firma:  Kalev, Paletti, Hansapank.

2003 Viidi läbi traditsioonilist suvekooli  Pärlseljal kus osales 1500 inimest, kohal oli enneolematul hulgal osavõtjaid Läti ja Leedu lasterikastest peredest.

2004 Toimus liitumine Euroopa Lasterikaste Perede Konföderatsiooniga

2005 Hansapank ja Arno Tali Sihtkapital kuulutasid välja toetuskonkursi „Terve ja tugev perekond“, mille eesmärgiks oli laste haridust, huvitegevust ja edasiõppimist  väärtustavate lasterikaste perede toetamine ja tunnustamine.  Sai alguse Suurperepäeva korraldamise traditsioon koostöös Bigbankiga

2006 Reis Ungarisse Euroopa Suurperede Kongressile.  ELPL-i  sõitsid esindama 70 inimest.  Kalmer Hütt  osales TV  jõulueelses heategevus mälumängusaates  „Miljonimäng“ , kus õnnestus „teenida“ 160 000 krooni, mille eest said suurpered külastada kultuurisündmusi.

2007 PRIA toiduabi – makaronid. Eraldatud oli 23 tonni, millest jagus   8 – 10 kg iga inimese kohta. Esimesed mõttetalgud Perekaardi teemal.

2008 sai alguse meede Kodutoetus lasterikastele peredele.

2011 tähistas Liit oma 15 juubeliaastat Rahvusraamatukogus Tallinnas, kus toimus ka Liidupäev. Liidu presidendiks valiti Viljandist pärit Aage Õunap. Nõnda andis 13 aastat organisatsiooni juhtinud Kalmer Hütt teatepulga edasi.

2012 toimus rahvusvahelise konverents- „Lasterikkus- tõeline rikkus“ Tartus, kaks päeva kestvast üritusest võttis osa 7 välisriigi esindused ning selles osales enam kui 500 külalist.