Kogemusnõustamine

Vajad tuge?

Eesti Lasterikaste Perede Liit pakub kogemusnõustamise teenust

https://www.lasterikkad.ee/noustamine/

***

Oled sattunud kriisiolukorda

Oled üle elanud traumaatilise situatsiooni

Oled kimpus vaimse tervise probleemidega või krooniliste haigustega

Võta meiega julgelt ühendust [email protected] ; tel: 5777 7717

Liidus pakutav kogemusnõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on aidata inimesi, kes on sattunud kriisiolukorda enda või oma lapse haiguse, trauma, erivajaduse vms tõttu. Teenus aitab inimesel paremini aru saada tekkinud olukorrast, maandada kriisis tekkinud pingeid ning suunata teda kriisist väljatulekul. Kogemusnõustajana töötab inimene, kellel on samalaadne isiklik elukogemus, läbitud kriisikogemus ning nõustamisalane ettevalmistus. Kogemusnõustaja jagab sarnasesse olukorda sattunud peredega oma teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitasid temal raske olukorraga toime tulla.

Selline suhtlus on paljudele oluline, sest see näitab, et on teisigi, kes on sarnast teekonda läbimas või juba läbinud. Arstilt või psühholoogilt võib saada palju abi, kuid nad ei pruugi kõiki tundeid ja mõtteid siiski piisavalt mõista. Vahel on lihtsalt hea rääkida kellegagi, kes päriselt mõistab.

Seetõttu on hea meel tutvustada meie kogemusnõustajad, kes kõik on läbinud põhjaliku kogemusnõustajate koolituse.

Loodame, et kõik soovijad leiavad endale kellegi, kellega suhestuda saavad. Nõustajate seas on esindatud eri vanused ja eri teemad. Iga nõustaja kohta saab infot meie nõustamise veebilehel https://www.lasterikkad.ee/noustamine/

Kui siiski sobivat inimest ei leia, saad kirjutada meie meilile [email protected] . Igal juhul võta julgelt ühendust!

Kogemusnõustamise teenuse arendamist toetab Sotsiaalministeerium.