Meist

Eesti Lasterikaste Perede Liit on loodud 1996. aastal. Oleme kolme ja enama lapsega peresid koondav katusorganisatsioon, kes lähtub oma tegevustes suurte perede väärtustamisest ja toetamisest.

Meie liikmesorganisatsioonid tegutsevad kõikides Eesti maakondades ja neid on kokku 19. Võrgustikku kuulub enam kui 3900 kolme ja enama lapsega peret ja nendes perekondades on sirgumas enam kui 14 000 last. Täpsemat infot meie liikmesorganisatsioonide kohta saab küsida nende esindajatelt. Kontaktid on leitavad vasakul tulbas “meie liikmed”.

Me usume, et Eestimaal on palju suure südamega inimesi, kes hoolivad ja märkavad ning soovivad siiralt väärtustada lasterikkaid peresid. Oleme ühenduslüliks heategija ja abisaaja vahel. Lisaks oleme partneriks avalikule sektorile, et seaduseelnõude ja määruste vastuvõtmisel seista perede huvide eest.

Missioon – meie missiooniks on seista selle eest, et Eesti lasterikas pere tunneks end väärtustatuna ja turvaliselt. Selleks teeme koostööd partneritega riiklikul, kohalikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Visioon aastaks 2026 – Liit on tuntud, usaldusväärne ja kompetentne lasterikaste perede eestkõneleja ning huvide kaitsja. Liidu liikmesorganisatsioonid esindavad valdavat osa Eestis elavatest lasterikastest perekondadest.

Väärtused – Me tegutseme lähtuvalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Meie väärtusteks on eneseareng ja sisemine tasakaal, märkamine ja panustamine, ausus, usaldatavus ja usaldusväärsus.

Meie tunnuslause – Lasterikkus on tõeline rikkus

Perekaardi tunnuslause – Unistustest võimalusteni