Meist

Eesti Lasterikaste Perede Liit on loodud 1996. aastal. Oleme nelja ja enama lapsega peresid koondav katusorganisatsioon, kes lähtub oma tegevustes suurte perede väärtustamisest ja toetamisest.

Meie liikmesorganisatsioonid tegutsevad kõikides Eesti maakondades ja neid on kokku 19. Võrgustikku kuulub enam kui 1700 nelja ja enama lapsega peret ja nendes perekondades on sirgumas enam kui 8000 last. Vastavalt oma organisatsioonide põhikirjadele võtavad mõned neist vastu peresid, kus on kasvamas 3 last. Täpsemat infot saab küsida huvipakkuva organisatsiooni esindajalt. Kontaktid on leitavad vasakul tulbas “meie liikmed”.

Me usume, et Eestimaal on palju suure südamega inimesi, kes hoolivad ja märkavad ning soovivad siiralt väärtustada lasterikkaid peresid. Oleme ühenduslüliks heategija ja abisaaja vahel. Lisaks oleme partneriks avalikule sektorile, et seaduseelnõude ja määruste vastuvõtmisel seista perede huvide eest.

Meie missioon: tõsta Eesti lasterikaste perede heaolu ja mainet läbi maakondlike liikmesorganisatsioonide koostöö ja huvikaitse, riiklikul ning kohalikul tasandil.

Meie visioon: lasterikas pere tunneb ennast ühiskonnas väärtustatuna ja majanduslikult turvaliselt. Liit on tuntud, usaldusväärne ja kompetentne partner ühiskonnas suurperede lastele võrdsete võimaluste tagamiseks.

Meie väärtused: hoolimine iseendast, lastest ja peredest; inimesed, kes märkavad ja panustavad; ausus, usaldatavus ja usaldusväärsus; panustamine laste arengusse.

Tegutseme lähtuvalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Meie tunnuslause: Lasterikkus on tõeline rikkus.