Statuut

“AASTA SUURPERE” valimise statuut 

Esita Aasta Suurpere kandidaat SIIN

„Aasta Suurpere” on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse „Aasta Suurpere” (edaspidi aunimetus) tiitli annab välja MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi korraldaja), aunimetuse toetaja on Bigbank AS.

1. Eesmärk

Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.

2. Osalemisõigus

Aunimetusele võivad kandideerida nelja või enama lapsega Eesti pered, kes hoiavad ja väärtustavad oma perekonnaliikmete ainulaadsust ja eripära, kus vanemad panustavad laste heaolusse ja arengusse ning perekondasid, kes on toimekad ja tegusad ning eeskujuks teistele lastega perekondadele

3. Kandidaatide esitamine

Ettepanekuid aunimetuse saamiseks võivad teha kõik Eesti asutused, ettevõtted, pereliikmed, tuttavad jne. Kandidaadi esitamiseks tuleb täita taotlus. Kandidaate saab esitada kuni 21.aprillini 2019.a.

Juhul, kui ettepaneku teeb keegi teine kui perekonnaliige, veenduvad korraldajad selles, et perekond nõustub aunimetusele kandideerima ning on nõus eelnimetatud andmeid esitama või lubama nimetatud andmete esitamist ettepaneku tegija poolt.

4. Konkursi tingimused

Aunimetuse saaja perekonna liikmed peavad omama Eesti kodakondsust. Pereliikmed peavad olema seadusekuulekad ja ausad kodanikud.

5. „Aasta Suurpere” valimine

Aunimetuse „Aasta Suurpere” väljaselgitamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindaja, patroon, Bigbanki esindaja ja eelneval aasta aunimetuse võitnud perekonna esindaja. Komisjon valib välja ühe perekonna, kellele omistatakse „Aasta Suurpere” tiitel.

„Aasta Suurpere” aunime kandidaatide hindamisel arvestab komisjon:

perekonna terviklikkust;
perekonna ja/või selle liikmete tegemisi;
perekonna ja/või selle liikmete teeneid.
Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

6. Premeerimine

„Aasta Suurpere” tiitliga kaasneb kingitus ning rahaline preemia, mille suuruse ja väljamaksmise korra otsustavad korraldajad igal aastal eraldi. Aastal 2019 on preemia suurus 7000 eurot, millest arvatakse maha tulumaks.

7. Isikuandmete töötlemine

Perekond annab korraldajatele nõusoleku töödelda isikuandmeid, mida annavad korraldajatele perekond või ettepaneku teinud muud isikud. Samuti annab perekond korraldajatele nõusoleku kasutada muid meetodeid perekonna kohta lisaandmete otsimiseks eesmärgiga kontrollida perekonna vastavust konkursi tingimustele ning kontrollida esitatud andmete tõele vastavust. Korraldajad kinnitavad, et isikuandmeid töödeldakse käesolevast statuudist ning konkursi olemusest tulenevatel eesmärkidel, sealhulgas eesmärgiga selgitada välja aunime laureaat ning tutvustada lõppvooru pääsenud kandidaate avalikkusele ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.