Statuut

„Aasta Suurpere” on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. Aunimetuse „Aasta Suurpere” (edaspidi aunimetus) tiitli annab välja MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi korraldaja), koostöös Eesti lasterikaste perede suurtoetajaga Bigbank AS.

 Esita Aasta Suurpere kandidaat SIIN

“AASTA SUURPERE 2024“ STIPENDIUMI TINGIMUSED
1. Käesolevad tingimused sätestavad MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu stipendiumi (edaspidi Stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.
2. Stipendiumi eesmärk
Stipendium on loodud eesmärgiga ergutada ja tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid lasterikkaid perekondi ning toetada suurpere liikmete jätkuvat teadmiste omandamist, oskuste arendamist ning loomingulist tegevust, et tuua neid ühiskonnale eeskujuks.
3. Stipendiumifond luuakse Bigbank AS sihtotstarbelisest annetusest.
4. Stipendiumikonkurss
Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult Eesti Lasterikaste Perede Liidu veebileheküljel ja teistes infokanalites.
5. Stipendiumile kandideerimise eeldused:
a. Stipendiumile võivad kandideerida nelja või enama lapsega Eesti pered, kes hoiavad ja väärtustavad oma perekonnaliikmete ainulaadsust ja eripära, kus vanemad panustavad laste heaolusse ja arengusse ning perekonnad, kes on toimekad ja tegusad ning eeskujuks teistele lastega perekondadele.
b. Stipendiumile kandideeriva perekonna liikmed peavad omama Eesti kodakondsust.
c. Stipendiumile kandideeriva perekonna liikmed peavad olema seadusekuulekad ja ausad kodanikud.
6. Kandidaatide esitamine
Ettepanekuid stipendiumi saamiseks võivad teha kõik Eesti asutused, ettevõtted ja eraisikud (sh pereliikmed, tuttavad jne). Kandidaadi esitamiseks tuleb täita taotlus. Kandidaate saab esitada 28. aprillini 2024.a. Juhul kui ettepaneku teeb keegi teine kui perekonnaliige, veendub korraldaja selles, et perekond nõustub aunimetusele kandideerima ning on nõus eelnimetatud andmeid esitama või lubama nimetatud andmete esitamist ettepaneku tegija poolt.
7. Valimiskomisjon
„Aasta Suurpere” stipendiaadi väljaselgitamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad, patroon, Bigbanki esindajad ja eelneval aastal aunimetuse võitnud perekonna esindaja. Komisjon valib välja ühe perekonna, kellele makstakse Stipendium ja omistatakse „Aasta Suurpere” tiitel.
„Aasta Suurpere” aunime kandidaatide hindamisel arvestab komisjon:
a. perekonna terviklikkust;
b. perekonna ja/või selle liikmete teeneid ja tegemisi;
c. perekonna ja/või selle liikmete huvitegevuste mitmekesisust ja nende saavutusi õpingutes;
d. perekonna ühisettevõtmiste ja traditsioonide rohkust;
e. stipendiumi kasutamise eesmärki pereliikmete huvitegevuste ja oskuste arendamiseks.
Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.
8. Stipendiumi suurus
„Aasta Suurpere” stipendiumi suurus on 2024. aastal: 10 000 eurot.
9. Isikuandmete töötlemine
Stipendiumile kandideeriv perekond annab oma osalemisega korraldajale nõusoleku töödelda isikuandmeid, mida annavad korraldajale perekond või ettepaneku teinud muud isikud. Samuti annab perekond korraldajatele nõusoleku kasutada muid meetodeid perekonna kohta lisaandmete otsimiseks eesmärgiga kontrollida perekonna vastavust konkursi tingimustele ning kontrollida esitatud andmete tõele vastavust. Isikuandmete töötlemise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, kuid seda mitte tagasiulatuvalt. Korraldajad kinnitavad, et isikuandmeid töödeldakse käesolevast statuudist ning konkursi olemusest tulenevatel eesmärkidel, sealhulgas eesmärgiga selgitada välja stipendiumi ja aunimetuse laureaat ning tutvustada lõppvooru pääsenud kandidaate avalikkusele ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.
10. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi (perekonna esindaja) pangaarvele.

Lisainformatsioon:
[email protected]
Tel: 5553 5482
www.lasterikkad.ee