Saaremaa Laste Sõbra statuut

„Saaremaa Laste Sõber“ valimise statuut

Eesmärk

Saaremaa Laste Sõbra tunnustusauhinna eesmärk on tänada inimesi, organisatsioone või tegusid, mis on loonud suuremat väärtust nii Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse liikmetele kui ka üldiselt Saaremaa lastele ja peredele.

Kandidaatide esitamine

Kandidaate on oodatud esitama kõik Saaremaa inimesed. Kandidaadi esitamiseks tuleb täita taotlus, mis edastatakse liikmetele meili teel ning teised huvilised leiavad selle SLPÜ kodulehelt või facebookist.

Kandidaatide hindamine ja valik

Tunnustusauhinna kandidaatide hindamise komisjoni kutsub kokku MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse (SLPÜ) juhatuse esimees. Hindamiskomisjoni koosseisu kuuluvad vähemalt kaks SLPÜ juhatuse liiget ning kaks lihtliiget. Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

Tunnustusauhinna väljaandmine

Auhinna väljaandmise otsustab Saaremaa Laste Sõbra tunnustusauhinna hindamise komisjon. Auhind antaks üle lastekaitsepäeval (1.juunil) või selle lähikuupäeval, et pöörata tähelepanu laste väärtusele ning nende kaitse tähtsusele.