Saare Maakonna Aasta Suurpere statuut

„Saare maakonna Aasta Suurpere” on aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest Saare maakonna suurperele, kus kasvab vähemalt kolm last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Saare maakonna terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. Aunimetuse „Saare maakonna Aasta Suurpere” (edaspidi aunimetus) tiitli annab välja MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus (edaspidi korraldaja).

“SAARE MAAKONNA AASTA SUURPERE“ AUNIMETUSE TINGIMUSED

  • Käesolevad tingimused sätestavad MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse poolt Saare maakonna Aasta Suurpere aunimetuse väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.
  • Aunimetuse eesmärk

Aunimetus on loodud eesmärgiga ergutada ja tunnustada Saare maakonna terveid ja tugevaid suurperekondi ning toetada suurpere liikmete jätkuvat teadmiste omandamist, oskuste arendamist ning loomingulist tegevust, et tuua neid ühiskonnale eeskujuks.

  • Saare maakonna Aasta Suurpere konkurss kuulutatakse välja avalikult Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse veebileheküljel, FB lehel ja teistes infokanalites.
  • Aunimetusele kandideerimise eeldused:

a. aunimetusele võivad kandideerida kolme või enama lapsega Saare maakonna pered, kes hoiavad ja väärtustavad oma perekonnaliikmete ainulaadsust ja eripära ning oma Saaremaa päritolu, kus vanemad panustavad laste heaolusse ja arengusse ning perekonnad, kes on toimekad ja tegusad ka väljaspool kodu ning on eeskujuks teistele lastega perekondadele.

b. aunimetusele kandideeriva perekonna liikmed peavad omama Eesti kodakondsust ning olema Saare maakonna elanikud.

c. aunimetusele kandideeriva perekonna liikmed peavad olema seadusekuulekad ja ausad kodanikud.

  • Kandidaatide esitamine

Ettepanekuid aunimetuse saamiseks võivad teha kõik Saare maakonna asutused, ettevõtted ja eraisikud (sh pereliikmed, tuttavad jne). Kandidaadi esitamiseks tuleb täita taotlus. Juhul kui ettepaneku teeb keegi teine kui perekonnaliige, veendub korraldaja selles, et perekond nõustub aunimetusele kandideerima ning on nõus eelnimetatud andmeid esitama või lubama nimetatud andmete esitamist ettepaneku tegija poolt.

  • Valimiskomisjon

„Saare maakonna Aasta Suurpere” aunimetuse väljaselgitamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse esindajad, Saare maakonna Aasta Ema ja Aasta Isa tiitli kandjad, eelneval aastal aunimetuse võitnud perekonna esindaja. Komisjon valib välja ühe perekonna, kellele omistatakse „Saare maakonna Aasta Suurpere” tiitel.

„Saare maakonna Aasta Suurpere” aunimetuse kandidaatide hindamisel arvestab komisjon:

a. perekonna terviklikkust;

b. perekonna ja/või selle liikmete teeneid ja tegemisi;

c. perekonna ja/või selle liikmete huvitegevuste mitmekesisust ja nende saavutusi õpingutes;

d. perekonna ühisettevõtmiste ja traditsioonide rohkust;

Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

  • Isikuandmete töötlemine

Aunimetusele kandideeriv perekond annab oma osalemisega korraldajale nõusoleku töödelda isikuandmeid, mida annavad korraldajale perekond või ettepaneku teinud muud isikud. Samuti annab perekond korraldajatele nõusoleku kasutada muid meetodeid perekonna kohta lisaandmete otsimiseks eesmärgiga kontrollida perekonna vastavust konkursi tingimustele ning kontrollida esitatud andmete tõele vastavust. Isikuandmete töötlemise nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, kuid seda mitte tagasiulatuvalt. Korraldajad kinnitavad, et isikuandmeid töödeldakse käesolevast statuudist ning konkursi olemusest tulenevatel eesmärkidel, sealhulgas eesmärgiga selgitada välja aunimetuse laureaat ning tutvustada lõppvooru pääsenud kandidaate avalikkusele ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks.