Liitu meiega

Meiega liitumiseks vali allolevalt Eesti kaardilt Saare maakond ning jälgi edasisi juhiseid taotluse täitmiseks.

Me võtame Teiega ühendust, eesmärgiga tutvuda omavahel ja vajadusel täpsustada andmeid.

Liitumistasu ja aastamaksu tasumine toimub pärast liitujaga kontakteerumist.

Ühenduse liikmemaks on 40€ aastas, mis tuleb maksta sellele eelneva kalendriaasta 31. detsembriks.

Uutel liikmetel sõltub liikmemaksu suurus liitumise kuupäevast. Liitudes perioodil 1. jaanuar – 30. juuni, tuleb uuel liikmel tasuda kogu jooksva aasta liikmemaks, liitudes perioodil 1. juuli – 31. detsember tuleb tasuda poole aasta liikmemaks.

Uutele liikmetele lisandub ka ühekordne liitumistasu 10€.
Tutvu ka meie põhikirja ja sisekorraeeskirjaga.