Meie inimesed

2022. aasta seisuga kuulub Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendusse 234 perekonda.

Meie liikmeteks saavad hakata kõik Saare maakonna pered, kelle leibkonnas kasvab vähemalt kolm last, kes on kuni 19 aastat vanad või õpivad päevases õppevormis või kõrgkoolis täiskoormusega vanuses kuni 26 aastat k.a.

Samuti kuulub meie ühendusse 2 toetajaliiget. Toetajaliige ei vasta enam kõikidele lihtliikme nõuetele, kuid soovib jätkuvalt lüüa kaasa ühenduse toimetamistes, tunnustab ühingu põhikirja, soovib kaasa aidata ühingu eesmärkide elluviimisele ning soovib toetada ühingut teadmistega, majanduslikult või mõnel muul viisil.


Liitu meiega!