Ajalugu

SLPÜ vana logo

Meie ühenduse ajalugu ulatub 1993. aastasse, kui Lastekaitse Ühingust, mille liikmeks oli mitu lasterikast perekonda, kasvas välja seltskond, kes leidsid, et nende huve kaitseb ja olukorda mõistab kõige paremini oma organisatsioon. Ühise tegevuse tulemusena loodi 22. juunil 1995. aastal mittetulundusühing Saaremaa Pereklubi. Tollased asutajaliikmed olid Pille Toomsalu, Koidu Heinmaa, Leili Rannaoja, Viive Reinväli, Liili Kallus ja Tiia Tasane.

Algusaastatel moodustas põhiosa liikmetest Kuressaare pered, maapered polnud ühenduse olemasolust kuigi teadlikud. Info liikus inimeselt inimesele.

Aastate jooksul organiseeriti mitmesuguseid üritusi, peeti suvepäevi, korraldati koolitusi, näiteks projektide kirjutamine, seaduste tundmaõppimine; koostööd tehti Soome Mannerheimi Lastekaitse Liidu Masku ühendusega, Suurperede abistamise Seltsiga ning riigiasutustega. 2001. aastal korraldati tänukontsert ühenduse sponsoritele, keda oli tolleks hetkeks kogunenud üle 30, väga erinevatest valdkondadest, nii erafirmade kui riigiasutuste hulgast. Ühtlasi levitati tänukontserdiga sõnumit maaperedele ühenduse olemasolust.