Juhatus ja revisjonikomisjon

14.06.2023.a. üldkoosoleku otsusega on Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse juhatuse liikmeteks:

Kätlin Kallas (juhatuse esimees) – [email protected], +372 522 8180

Kaja Kuusk – [email protected], +372 510 3987

Katre Sikk – [email protected], +372 506 1504

Triinu Putnik – [email protected], +372 5647 6868

Perioodiga 1.09.2023-1.09.2026

Revisjonikomisjoni liikmed on:

Kristi Sillart- [email protected]
Jaanika Tiitson – [email protected]
Maarja Saun – [email protected]