Juhatus ja revisjonikomisjon

05. juuli 2020 a. üldkoosoleku otsusega on Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse juhatuse liikmeteks:

Kätlin Kallas (juhatuse esimees) – [email protected], +372 5228180
Kaja Kuusk – [email protected], +372 5103987
Katre Sikk – [email protected], +372 5061504

Perioodiga 1.09.2020-1.09.2023

Revisjonikomisjoni liikmed on:

Reeda Kuusk – [email protected]
Janne Vahstein – [email protected]
Maris Fedorov – [email protected]