Vabatahtlike kaasamise juhend

Enne vabatahtlike kaasamist

* Ollakse kursis vabatahtlike tegevusega puudutava info ja seadusandlusega
* Võimalusel osaletakse vabatahtlike kaasamise koolitustel.
* Mõeldakse läbi vabatahtlike tegevuse ülesanded, tegevuse kestvus ja kulud, kuidas viia kokku sobivad tegevused ja sobivad vabatahtlikud.
* Tegevuste planeerimisel lähtutakse ühenduse missioonist ja eesmärkidest.
* Kaalutakse vabatahtlike kaasamisega seotud riske ja nende ennetamise viise.
* Vajadusel kontrollitakse vabatahtlike tausta, vabatahtlikke sellest informeerides.
* Valmistatakse ette vabatahtlike tegevuskirjeldused, lepingud ja muud materjalid.
* Mõeldakse läbi vabatahtlike tunnustamise viisid.

Vabatahtlike tegutsemise ajal

* Kuulatakse ära vabatahtliku soovid ja ettepaneku.
* Lepitakse kokku vabatahtliku vastusala ja ülesanded.
* Määratakse kontaktisik, kes vabatahtlike juhendab.
* Tagatakse vabatahtlike turvalisus.
* Kaasatakse vabatahtlikke neid puudutavate otsuste tegemisse.
* Antakse vabatahtlikele tagasisidet.

Vabatahtlike kaasamise järel

* Tunnustatakse vabatahtliku panust (tänukiri, tänuüritus, soovi korral soovituskiri või vabatahtlik pass)
* Kajastatakse vabatahtlikke panust ühenduse kodulehel, FB lehel, kohalikus meedias.
* Vabatahtlike panus tuuakse esile majandusaasta aruandes.
* Analüüsitakse ühenduse tegevust töös vabatahtlikega.