Meist

Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse (SLPÜ) liikmed on need tublid inimesed, kelle peres kasvab kolm või enam last.

Lapsed on meie tulevik – uue põlvkonna lapsevanemad. Laste tulevast käekäiku mõjutavad tugevalt nende praegune elukvaliteet, kodune ja laiem kasvukeskkond, vanemate sotsiaalsed oskused, saadav haridus ning ühiskonna ja riigi hoiakud.

Suur pere tähendab suuremaid kulutusi ja reeglina vähem võimalusi iga lapse kohta. Sageli on üks lapsevanematest kodune ja teisele langeb põhikoormus sissetuleku tagamisel. Lasterikaste perede elukvaliteedi ja toimetuleku osas on veel palju teha.

Sellest tulenevalt loodi 1999. aastal Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus, mille eesmärgiks on läbi aastate olnud:

• lasterikaste perede väärtustamine, ühishuvide kaitsmine ja esindamine
• peredele aineliste vahendite ja finantsiliste toetuste hankimine
• eetiliste ja esteetiliste väärtuste propageerimine nende edasiandmine lastele
• põlvkondade kultuurilise järjepidevuse säilitamine ja eestluse kindlustamine
• lasterikaste perede tervislike eluviisidele, loovuse arendamisele, silmaringi laiendamise kaasaaitamine
• sidemete arendamine teiste organisatsioonidega.