Toetajatele

Aita meil täita Viljandimaa suurperede unistusi!

Lihtsaim viis toetamiseks on panustada vabatahtlikuna, kinkides oma aega ja teadmisi. Selleks kirjuta meile oma mõtetest [email protected]

.

Võimalus on teha ka rahaline annetus.

Palun kanna oma kingitus meie arvelduskontole
Saaja: MTÜ Viljandimaa Lasterikkad, EE681010302007113002 (SEB)

Palun märkige annetuse juurde oma ettevõtte/eraisiku kontaktandmed.

Annetuste deklareerimine

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad on kantud tulumaksu-soodustustega mittetulundusühingute nimekirja. See tähendab, et eraisikutest annetajad saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49).

Ettevõtte jaoks on tulumaksusoodustusega annetus, mis moodustab kuni 5% eelmise majandusaasta kasumist või 2% jooksva kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatavast palgafondist – vastavalt ettevõtja enda valikule. Ka juriidiliste isikute annetuste kohta edastame andmed maksu- ja tolliametilt järgmise majandusaasta alguses.

Annetuste kogumise hea tava

Annetuste kogumise hea tava mõte on ühtlustada nii annetuste kogujate kui ka tegijate arusaamu ja ootuseid, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse – et sel moel aidata kaasa targa heategevuse juurdumisele Eestis.

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad tegutseb vastavuses annetuste kogumise hea tavaga!