Arengukava

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad  arengukava sõnastab organisatsiooni tegevussuunad ja plaanid aastateks 2018–2023.a. Arengukava valmimist rahastas Kohaliku omaalgatuse programm, projekti „Ühingu arengutoe loomine ja rakendamine“ raames ning selle koostamine toimus perioodil jaanuar – juuni 2018.a.  Kokku toimus 6 seminari ja neis osales 34  erinevat inimest. Seminare viis läbi ja protsessi nõustas Kristjan Otsmann.

Arengukava dokumendiga saab tutvuda SIIN