Meist

MTÜ Viljandimaa Lasterikkad on loodud 1992. aastal ning on Viljandimaa Paljulapseliste Perede Ühenduse ja MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühenduse õigusjärglane. Kui algusaastatel keskenduti Viljandi linna lasterikaste perede ühendamisele, siis nüüdseks on organisatsioon laienenud maakonnapõhiseks ja ühendab Viljandi maakonna lasterikkaid perekondi.

Meie missioon: väärtustame ja ühendame Viljandimaa lasterikkaid peresid ja esindame nende huve.

Visioon: Viljandimaa Lasterikkad on ühiskonnas väärtustatud organisatsioon, mis koondab ja kaasab elurõõmsaid ja aktiivseid peresid. Teeme usaldusväärse partnerina koostööd kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonidega ning loome ühiselt lasterikastele peredele võimalusi enesearenguks ja – teostuseks.

Ühingul on järgmised eesmärgid:

koondada ja kaasata aktiivseid liikmeid, kelle jaoks on lasterikkus rõõm ja kellel on soov ühingu tegemistesse panustada;

vanematele ja lastele suhtlemis- ja arenemisvõimaluste loomine, eneseteostuse võimaldamine;

olla usaldusväärne partner teiste organisatsioonidega;

osaleda aktiivselt kohalike omavalitsuste perepoliitika kujundamisel;

lasterikkuse väärtustamine ning lasterikka pere spetsiifika teadvustamine.