x

ELPL toetab laste huvitegevust

Lasterikaste perede huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perekonnal, kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus kuni 26 aastased (k.a) noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes või leibkond, kus 19-26-aastane noor on ajateenija, kes viibib ajateenistuse ajal akadeemilisel puhkusel.

Taotlemise tingimused ning vajalikud taotlusvormid on leitavad liidu kodulehel https://www.lasterikkad.ee/huvikoolituse-toetus/

Taotlusvooru toetab Sotsiaalministeerium.

Lisaküsimuste korral kirjuta aadressil: [email protected]