Meie tegevus

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing loodi 2003 aasta jaanuaris.

Ühing sai loodud lasterikaste perede laste kasvu- ja arengutingimustele kaasaaitamise
eesmärgil.
Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivatest
õigusaktidest ja oma põhikirjast.
*kaitseme lasterikaste perede huve ja tugevdame perekonda.
*organiseerime ühisüritusi ja väljasõite, et laiendada perede silmaringi.
*tegeleme heategevusega ning korraldame annetuste kogumist ja peredele jagamist.
*korraldame harivaid koolitusi ja õpetlikke töötubasid.
*tegeleme lasterikaste perede vajadustega vastavalt võimalustele.