Meist

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingu moodustavad Valga linna ja maakonna pered, kus kasvamas neli või enam last. Samas võtame vastu ka kolmelapselisi peresid, kes soovivad meiega ühineda.

Lapsed on meie tulevik – uue põlvkonna lapsevanemad. Laste tulevast käekäiku mõjutab tugevalt nende praegune elukvaliteet, kodune ja laiem kasvukeskkond, vanemate sotsiaalsed oskused, saadav haridus ning ühiskonna ja riigi hoiakud.

Suur pere tähendab suuremaid kulutusi ja reeglina vähem võimalusi iga lapse kohta. Sageli on üks lapsevanematest kodune ja teisele langeb põhikoormus sissetuleku tagamisel. Lasterikaste perede elukvaliteedi ja toimetuleku osas on veel palju teha.

Meie toetajaks võivad olla kõik inimesed ja organisatsioonid, kes soovivad anda oma panuse lasterikaste perede elu parandamisse Valgamaal.
Oleme tänulikud igasuguse toetuse eest –nii rahalise annetuse, peredele vajalike esemete kinkimise kui ka neile korraldatud ekskursioonide või ürituste eest.

Meie ühing annab oma liikmetele:

  • toiduabi
  • riideabi, lastetarbeid jm hädavajalikku
  • korraldab mitmesuguseid üritusi ja toetab osavõttu kultuuri- ja spordiüritustest.
  • toetab kooliaasta alguses koolitarvetega
  • aitab hätta sattunud suurperesid
  • üritab tõsta perede kvaliteeti, vajadusel suunata lapsevanemate mõttemaailma

Kui olete valmis vajalike esemete, oma teadmiste-oskustega meid toetama – võtke meiega julgelt ühendust:    [email protected]

Kui olete valmis meid toetama rahaliste vahenditega – meie arvelduskontole saate annetada teile sobiva summa.

Arveldusarve nr EE96 2200 2210 2166 0460 Swedbank