Liitu meiega

Valgamaa LPÜ liikmeskonna moodustavad Valga linna ja maakonna suurpered. Meiega saavad ühineda pered, kus kasvamas 3 ja enam lapsi.

Liikmeks soovija esitab avalduse, mille juhatus vaatab läbi ja teeb otsuse. Koos avaldusega peab liituda sooviv pere täitma ka motivatsioonikirja.

Motivatsioonikiri siin:  VLPY

Liikmemaksu suurus määratakse üldkoosolekul.
Liikmemaks on 60 EURi.

Seda on võimalik tasuda ka kahes osas, kuid terve liikmemaks peab olema tasutud 31. märtsiks.
Uued pered, kes on liituvad, maksavad liikmemaksu ühingusse astumisel ja ka sisseastumistasu 20 eurot

Liikmemaks tuleb tasuda:
Arveldusarve number: EE96 2200 2210 2166 0460
Saaja: Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

Selgitus: liikmemaks ja perenimi
Kindlasti tuleb maksekorraldusel ära märkida perekonnanimi selgitusse. Peredel, kellel ei ole võimalik teostada pangaülekannet, saavad seda teha läbi juhatuse liikmete.

Miks on hea kuuluda Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingusse?

1. Liige saab osaleda kõikidel ühingu ja ELPL poolt korraldatud üritustel
2. Liikmetele kehtivad soodustused keskuse teenuste kasutamisel ja üritustel osalemisel