x

Pere eelarve järgimine

Koolitus Tartu Pereliidu peredele.

Praegusel ajal kui elu kallineb, on pere eelarve koostamine eriti oluline selleks, et pere oma rahaliste vahenditega kenasti hakkama saaks. Rahaasju tuleb planeerida ja eesmärke seada läbimõeldult, õigel ajal õigeid valikuid teha ning olla valmis ka ootamatusteks. Lühi- ja pikaajalised eesmärgid on hea läbi mõelda sõltumata praegustest rahalistest võimalustest. Kui kindel siht silme ees, on hoopis lihtsam end motiveerida raha kõrvale panema või sissetulekute suurendamiseks lahendusi leida.

Selleks, et pered oleksid veelgi teadlikumad pere-eelarve koostamisest ja sellega seonduvast, kutsume neid 18. mail osa saama koolitusest “Toimiva pere eelarve koostamine ja järgimine”

Koolituse sisu:
– koolitusel osalejad koostavad oma majapidamise näitel ülevaate oma tuludest ja kuludest;
– koostatakse ülevaade erinevates väljaminekutest, kategooriate kaupa;
– töötatakse välja konkreetne strateegia, kuidas edaspidi oma majapidamise eelarvet optimeerida;
– ülevaade esimestest sammudest pere eelarve kontrolli alla saamiseks;
– leiame üheskoos võimalused säästmiseks.

Koolitajaks MTÜ Pesapuu.

Koolitust toetab Sotsiaalministeerium, Tartu Pereliit ja Eesti Lasterikaste Perede Liit.

Lisainfo

Janne Aan
[email protected]

www.lasterikkad.ee/tartumaa/
www.facebook.com/pereliit
www.instagram.com/tartupereliit/