x

Liigume peresõbraliku Euroopa suunas

Eesti Lasterikaste Perede Liit ja Euroopa Suurperede Konföderatsioon korraldasid 24. ja 25. märtsil 2. Euroopa peresõbralike omavalitsuste konverentsi “Liigume peresõbraliku Euroopa suunas”.

Täname Sotsiaalministeeriumit, kes tegi võimalikuks konverentsi toimimise.

Konverentsil kõnelesid perepoliitika eksperdid, teadlased ja omavalitsuste esindajad erinevatest Euroopa riikidest.  Veebi teel läbi viidavale konverentsile olid oodatud kõik perepoliitikast ja perede käekäigust huvituvad kuulajad. Eelkõige oli konverents suunatud omavalitsuste esindajatele, valdkonda esindavatele poliitikutele ning perede heaolu eest seisvatele organisatsioonidele. Konverentsi avasid Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap, Euroopa Suurperede Konföderatsiooni president Regina Maroncelli ja Eesti sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

„Konverentsi korraldamise eesmärgiks on tutvustada euroopa-üleseid häid praktikaid ning keskenduda perepoliitikale,“ sõnas Euroopa Suurperede Konföderatsiooni president Regina Maroncelli. „Lastega pered on iga kogukonna tuleviku jaoks väga olulised. Lisaks majandusliku turvalisuse tagamisele tuleks omavalitsustel tähelepanu pöörata atraktiivsema elukeskkonna kujundamisele ning peredele lisaväärtuste loomisele,“ lisas Maroncelli.

„Soovime, et poliitikakujundajad nii kohalikul kui riiklikul tasandil teeksid teadlikke samme peresõbralikuma ühiskonna loomise suunas,“ sõnas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. „On suur rõõm, et Eesti Lasterikaste Perede Liit valiti rahvusvahelise konverentsi korraldajaks just liidu 25ndal juubeliaastal. Lapsed on meie tulevik – loodame, et sama mõtteviis peegeldub ka poliitikakujundajate tegudes,“ lisas Õunap.

Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustik loodi 2018. aastal inspireerituna Trento (Itaalia) provintsi peresõbralike omavalitsuste initsiatiivi mudelist. Euroopa Suurperede Konföderatsiooni poolt ellu kutsutud võrgustikuga on võimalik liitumist alustada kõikidel Eesti omavalitsustel, kes on valmis perede heaolu nimel täiendavaid samme astuma ja uusi peresõbralikke praktikaid tutvustama.

Eesti Lasterikaste Perede Liit loodi 23. märtsil 1996. aastal. Liit on nelja ja enamaga lapsega peresid koondav katusorganisatsioon ning lähtub oma tegevustes suurte perede väärtustamisest ja toetamisest. Liidu võrgustiku moodustavad 21 maakondlikku liikmesorganisatsiooni, kuhu kuulub 1800 nelja ja enama lapsega perekonda, kus on kokku sirgumas enam kui 8500 last.

Euroopa peresõbralike omavalitsuste võrgustikuga liitumise kohta saad lähemalt lugeda SIIT.

Vaata esimest konverentsipäeva järele:

Vaata teist konverentsipäeva järele: