x

Eesti Lasterikaste Perede Liidu president

6.aprillil toimunud Eesti Lasterikaste Perede Liidu üldkoosolekul otsustati üksmeelselt, et Liidu presidendina jätkab Aage Õunap.

Soovime Aagele palju õnne ning tegusust järgnevateks aastateks.