x

Kagu-Eesti tänab oma tublisid

“Hoiame üheskoos oma tõelist rikkust!” – mõte, millest juhindub meie ühingu juhatus oma igapäevases töös!
Aitäh, et olete võtnud selle vabatahtliku vastutuse ühingut eest vedada! Aitäh ka teie lastele ja kaaslastele, kes koos teiega on samuti tänuväärselt panustanud!
Tänutäheks Teile kultuurne väljasõit, mis saab toimuma tänu Tartu Kontsertkorraldus ja Eesti Lasterikaste Perede Liit toetusele!

Lugupidamisega
Bibi Perlov
MTÜ Kagu-Eesti Lasterikkad
juhatuse esinaine
5809 9910
https://www.facebook.com/kagueestilasterikkad
Hoiame üheskoos oma tõelist rikkust!