x

Esimesed peresõbralikud omavalitsused

19. novembril toimus Brüsselis, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees esimene Euroopaülene peresõbralike omavalitsuste konverents. Kohal olid 70-e omavalitsuse esindajad erinevatest Euroopa riikidest, kelle osalusel vaadati üle konventsioon ning kinnitati deklaratsioon. Akti juhatas Euroopa Suurte Perede Konföderatsiooni (edaspidi ELFAC) president Regina Maroncelli ning seda modereeris peasekretär Raul Sanchez. Peresõbralike omavalitsuste initsiatiiv on ellu kutsutud ELFACi poolt 2018. aastal ning sellega saavad liituda omavalitsused, kes täidavad selleks ette määratud tingimused. Eestit esindasid Tallinna Sotsiaal- ja Tervisehoiuameti juhataja Vahur Keldrima ning Eesti Lasterikaste Perede Liidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Getter Rang.

Euroopaülest peresõbralike omavalitsuste projekti tutvustati esmakordselt 2018. aasta septembris. Aasta jooksul testiti selle toimimist ning jätkusuutlikust koostöös 20-e pilootomavalitsusega seitsmest Euroopa riigist. Pilootprojekti raames pandi paika reeglistik, definitsioonid ning täpsemad liitumistingimused. Esimesed peresõbraliku omavalitsuse tunnustused anti üle järgmistele omavalitsustele: Krakow, Szczecin, Grodzisk Macowieski (Poola); Todi, Alghero (Itaalia); Zagreb (Horvaatia), Nagykovacsi (Ungari). Osales ka Portugali Peresõbralike Omavalitsuste Vaatluskeskus (OAFR), kes sõlmis ELFACiga lepingu saja Portugali omavalitsuse akredeerimiseks. Samaväärne leping on sõlmitud Trento autonoomse provintsiga (Itaalia), kus 90% valdadest on tunnistatud peresõbralikeks.

Attila Beneda, kes on Ungari valitsuses perepoliitika valdkonna asekantsler, kõneles kaheksa tööasta tulemustest perepoliitika vallas, mis on tänaseks viinud selleni, et sisemajanduse kogutoodangust on eraldatud viis protsenti perepoliitika kogukulutusele. Budapesti Corvinus Ülikooli professor Petra Aczel kõneles peresõbralikkuse definitsioonist, tähendusest ning selle tõlgendamisest. Luciano Malfer, kes on Trento provintsi suurte perede ühenduse peadirektor, tutvustas projekti „New public family management“. Vincenzo Bassi (Katoliiklike Perede Assosatsioonide Euroopa Föderatsiooni president; FAFCE) ning Heba Al Fara (Doha Rahvusvaheline Perede Instituut; DIFI) kõnelesid tsiviilühiskonna temaatikal, rõhutades peresõbraliku ühiskonna loomise vajalikkust. Kohal olid suurte perede ühenduste esindajad üle kogu Euroopa. Deklaratsiooni kinnitamisele eelnevalt tutvustasid omavalitsused kasutusele võetud peresõbralikke praktikaid ning jagasid kogemusi, väljakutseid ja võimalusi.

Deklaratsiooniga lepiti kokku jägnevad tegevus- ning liikumissuunad:

  1. call for greater attention towards investing in families with children, especially for large families, through incentives to municipalities which do so with special allowances,
  2. call for better measures for a cleaner, safer and more livable environment,
  3. call for a special attention to national and European Networks in order to prioritize children and families as fundamental stakeholders of a municipality,
  4. encourage active participation of young people in the life of the municipality,
  5. look for ways of supporting families with no additional cost,
  6. create forums for families where they can express their wishes in matters of the community.

    Lõplik deklaratsioon on leitav järgnevalt lingilt: Final_Declaration_Convention_19_11_2019