x

Euroopa tuleviku megatrendid

Rahvusvaheline Perede Arengu Föderatsioon (IFFD) viis 9. juulil Euroopa Suurperede Konföderatsiooni (ELFAC) konverentsi raames läbi vestluspaneeli, kus kõneles liidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Getter Rang.
IFFD, olles ÜRO majandus- ja sotsiaalküsimustega tegeleva nõukogu ametlik partnerorganisatsioon, on liidule oluliseks partneriks perede heaolu parandamisel.
Getter kõneles demograafilistest, rahvastiku jätkusuutlikkusega kaasnevatest väljakutsetest Euroopas.
Vestluspaneeli fookuseks olid megatrendid ehk uued tehnoloogiad, kiire linnastumine ja ränne, samuti demograafilised väljakutsed ja kliimamuutused, mis on meie maailma tugevalt kujundamas.
Kolmekümnenda rahvusvahelise perekonna aasta ettevalmistamisel (2024) on ÜRO eesmärk tõsta teadlikkust ülalnimetatud megatrendidest, nende mõjust perekondadele ja rõhuda perekesksele poliitikale vastavate trendide tagajärgedega võitlemiseks.
Vaata videosalvestust vestluspaneelist SIIN.