x

Võimalus taotleda lisaressursse

TAOTLUSVORM

Kellele?
Kui Sinu peres on kasvamas vähemalt neli last või kuni 26-aastast statsionaarses õppes õppivat noort, on sul võimalik esitada taotlus lisaressursside saamiseks lapsele spordivarustuse või muusikainstrumendi soetamiseks. Toetust ei väljastata eelkooliealisele lapsele ning üle 18-aastasele noorele.

Mida on oluline meeles pidada?

Kooliealine noor sportlane või muusik peab olema huvitegevusega tegelenud vähemalt ühe järjestikuse kalendriaasta.

Taotluse esitamise tähtaeg on 6. oktoober ning see tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-mailile [email protected] või postiaadressile Jakobsoni 15-10, Viljandi, 71013 (Eesti Lasterikaste Perede Liit).

Vajamineva summa eraldamise võimalikkus sõltub taotluste koguarvust ning olemasolevatest ressurssidest. Toetuse maksmine toimub kuludokumentide esitamisel pere esindaja arveldusarvele. Abikõlblikud on kuludokumendid ajavahemikus 01.november kuni 15. detsember.

Toetuse väljastamise võimalikkusest teavitatakse lapsevanemat e-kirja või posti teel hiljemalt 15. novembril.

Toetuste maksmist toetab Sotsiaalministeerium.