x

Teemal lasterikka pere toetus

Perekonna dünaamika, suhted ning vajadused muutuvad kolmanda lapse sünniga piisavalt palju, et vajada erilist hoolt, ka rahalist, kirjutab Aage Õunap.

Viimasel ajal oleme ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias näinud mõtteid ja postitusi, milles lasterikkad emad on teatanud, et raha naisi sünnitama ei pane ja tegelikult vajavad lasterikkad pered raha asemel hoopis muud.

Kajanud on süüdistused, et vananevad meespoliitikud üritavad poliitilist kasu lõigata rahvale raha külvates, adumata perede tegelikke ootusi ja vajadusi.

Eesti Lasterikaste Perede Liit, olles esindanud lasterikkaid peresid juba üle 25 aasta, lükkab säärased põhjendamatud süüdistused ümber. Oleme oma liikmeskonda kuuluvaid peresid kuulates suhelnud möödunud viie aasta jooksul mitmete erinevate erakondade poliitikutega just sellest, et 2017. aastal kehtestatud lasterikka pere toetus on olnud lasterikastele peredele ülioluline.

Samal ajal oleme avaldanud kartust, et aja jooksul selle mõju väheneb sedavõrd, et toetuse tugi pere materiaalse turvatunde suurendamisel tegelikult kaob. Samuti oleme juhtinud poliitikute tähelepanu asjaolule, et kõige rohkem vajab pere abi just siis, kui pere noored alustavad oma iseseisvat elu, pere ülalpidamisele jäävad veel kooliealised lapsed, kuid kõik toetused lõpevad päevapealt.

Need on päris probleemid meie päris peredelt. Ja neid peresid on palju.

“Majanduslikult keeruline on praegu toime tulla ka sel lasterikkal perel, kelle mõlemad vanemad saavad keskmise palga lähedast palka.”
Oleme kahjutundega näinud, kuidas viimase paari aastaga on hüppeliselt kasvanud abivajavate perede hulk. Saame kinnitada, et toiduabi, huvihariduse ja muude toetuste taotlejate seas on üha rohkem näha neid perekondi, keda seal varasemalt ei olnud. See ei ole üksnes vaesusriski piirimail toimetavate perede probleem. Majanduslikult keeruline on praegu toime tulla ka sel lasterikkal perel, kelle mõlemad vanemad saavad keskmise palga lähedast palka.

Henri Kõiv: Parveli lapsed
Ongi oluline mõista, et lasterikka pere toetus ei ole mõeldud lastele, vaid toetab peresid, andes lisa nende sissetulekule.

Üks näide. kahe palgasaajaga pere töötasud on kokku 3200 eurot. Kahe lapse puhul (lastetoetus 160 eurot) oleks sissetulek pereliikme kohta 3360/4=840 eurot. Kolme lapse puhul (toetus 860 eurot) oleks pere sissetulek 4060/5=812 eurot. Seda on hoolimata toetusest ikkagi vähem kui kahelapselisel perel, mis tähendab, et kõrgem toetus lasterikkale perele aitab vähendada eriarvuliste perede ebavõrdsust ning võimaldada kõikidele lastele, kelle vanemad teenivad sarnast tulu, võrdset elatusstandardit.

Ka meie pered on olnud kunagi ühe- ja kahelapselised perekonnad. Me oleme kasvanud lasterikkaks pereks. Meie perede kogemus on, et enamasti just kolmanda lapse sünd toob perele juurde selle erilisuse, millele viitab Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28: lasterikkad pered on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Pere dünaamika, suhted ning vajadused muutuvad kolmanda lapse sünniga piisavalt palju, et vajada erilist hoolt, ka rahalist. Seda toetavad ka mitmed uuringud, millest on olnud korduvalt juttu, kuid mitte ülalmainitud emotsionaalsetes perede võrdsust nõudvates artiklites.

Eesti Lasterikaste Perede Liidul on hea meel, et meid ja meie perede muresid on kuulatud. Et on poliitikuid, nii mehi kui ka naisi, nii lasterikkaid kui ka teisi, kes meid toetavad.

Loomulikult ei saa perepoliitika praeguste perehüvitiste seaduse muudatustega valmis, loomulikult on võimalik ka seda eelnõud teha veel mõjusamaks, toetavamaks ja ka õiglasemaks, mille tarbeks oleme teinud ka vastavad ettepanekud riigikogu sotsiaalkomisjonile ja sotsiaalministeeriumile.

Loomulikult vajavad pered ka täiendavaid teenuseid, peresõbralikku keskkonda, armastust ja häid paarisuhteid, ka austust. Aga sama palju vajame me ka seda seadusemuudatust, me seisame selle eest ja selle taga ega luba pisendada selle mõju ja tähtsust üksnes poliitiliseks kempluseks. Suur aitäh kõigile, kes meid mõistavad ja toetavad!

Meedias oleva teksti link on leitav siin