x

Lastelaulude konkurss

Statuut

Eesti Lasterikaste Perede Liit MTÜ ja Võrumaa Lasterikkad MTÜ kuulutavad välja lastelaulude konkursi. 

Võistlusele oodatakse omaloomingulisi lastelaule vabalt valitud teemadel ja žanrites. Konkursi võidutöödest valmivad noodiraamat ja heliplaat, mis jõuavad koostöös Eesti sünnitusosakondadega peredeni, kuhu on sündinud kolmas laps.

KONKURSI TINGIMUSED

Igal autoril on võimalik esitada kuni kolm varem avaldamata eestikeelset lastelaulu (k.a. murded);

laulusõnad võivad olla varem avaldatud;

laulu pikkus on kuni 3 minutit;

laulu temaatika ja žanr pole ette määratud, oluline on arvestada sihtgrupiga ehk perede ja lastega;

konkursil osalemisega annab autor kinnituse, et lauluga ei rikuta mis tahes kolmandate isikute varalisi ega isiklikke autoriõigusi ning nõusoleku laulu reprodutseerimiseks, eksponeerimiseks, levitamiseks, edastamiseks ja avalikuks esitamiseks ehk avaldamiseks ning üldsusele kättesaadavaks tegemiseks;

korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel konkursikorralduses muudatusi, teavitades sellest konkursil osalevaid autoreid;

finaalkontserdil tuleb laulude esitamisel kaasata lasterikkast perekonnast (alates 3 last) pärit lauljaid ja muusikuid, pisikesi ja/või täiskasvanuid.


TÄHTAJAD

mai 2020 – laulude esitamise tähtaeg;

juuni 2020 – korraldaja avalikustab finaalkontserdile pääsenud heliloojate nimed;

september 2020 – Viljandi Pärimusmuusika Aidas toimub finaalkontsert, kus selguvad žürii ja publiku hääletusel laulud, mis kantakse lastelaulude plaadile.


HINDAMINE JA AUHINNAD

viieliikmeline žürii valib välja lõppkontserdile pääsevad laulud;

lõppkontserdi auhinnad on meened toetajatelt, auhinnafond jaguneb järgmiselt – I koht 1000 eur, II koht 500 eur, III koht 300 eur; eripreemiad. Žürii ettepanekul võib auhinnafondi ümber jagada;

kõigi finaalkontserdile pääsenud lugude esitajate ja autorite kontserdi sõidukulud katavad korraldajad;

heliplaadile kantavad lastelaulud salvestatakse Clockwork stuudios.

Plaat koos noodiraamatuga antakse üle kolmanda lapse sünnitanud emale sünnitusmajas ämmaemanda poolt. Noodiraamatu illustratsioonid valmivad lasterikaste perede laste poolt.

FINAALKONTSERDI KORRALDUS

Kui laul osutub finaalkontserdile valituks, on oluline, et laulud kannaks ette lasterikkast perest pärit laulja või muusik. Autor võib ka ise loo ettekandmisel ja salvestamisel kaasa lüüa.  Vajadusel aitavad konkursi korraldajad esitajate leidmisega – laulja, saatebänd.

KUIDAS OSALEDA?

Heliteose esitamise tähtaeg on 31. mai 2020 (k.a.) Selleks tähtajaks on vaja saata kuni kolme uue lastelaulu noodistus (sõnad, viis, akordimärgid, soovi korral klaverisaade) kas käsikirjaliselt (skanneerituna jpg või pdf) või noodistamisprogrammidest salvestatud PDF-failina meilile: [email protected], kirjutades pealkirjaks “Lastelaul”.

Kui noodistamine ei ole võimalik, võib saata sõnad ja loo salvestuse (telefoniga salvestatud, MP3). Kindlasti märkida juurde info autori(te) kohta, sh kontaktandmed (telefon, e-post). Laulud, mis ei osutu konkursil valituks, tagastatakse autorite nõudmisel.

Lisainfo:

Kadri G Laube, projektijuht

[email protected]

telefon 5117348

28.02.2020