x

Head pered, vastake küsitlusele

Tere, hea pere!
Eriline aeg vajab erilist tähelepanu ja erilisi meetmeid, et toetada lastega perekondi.
Eesti Lasterikaste Perede Liit on tegemas koostööd erinevate partneritega, et ühiselt toetada kriisiolukorras olevaid lasterikkaid perekondi. Üheskoos soovime keerulistes olukordades olevatele lastele panna kokku kriisipaki, mis tagaks neile täisväärtuslikku toidu ning vajalikud esmatarbekaubad.
Koolide poolt eraldatud toidupakid on küll perede toidulaua katmisel oluline lisaväärtus, kuid samas on nende sisu piirkonniti ebaühtlane ning ei kata lapse tegelikku lõunasöögi vajadust, mille eest kandis ennem hoolt riik ja kohalik omavalitsus. Selleks, et laste meeleolu püsiks stabiilne, vaim oleks erk ning lastel oleksid head õpitulemused, on oluline toetada keha tasakaalustatud toitumisega. Vähetähtis pole ka tugi lapsevanematele, kes sel keerulisel ajal on nii õpetajad, treenerid, kokad kui ka kodukontori töötajad. Teie igapäevane toimetulek nõuab üha uusi oskusi ja teadmisi ning seetõttu on oluline, et te ise selle kõige keskel ei murduks.
Selleks, et saaksime ülevaate perede hetkeolukorrast ja sellega kaasnevatest väljakutsetest, palume teil vastata järgnevale küsimustikule siin Ootame teie tagasisidet 4.aprilliks.
Kõike paremat teile ja olge hoitud
Aage Õunap
President
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Tel: 5553 5482