x

Elatise eelnõu ja sellega seonduv

Head pered!

Ette valmistamisel on eelnõu perekonnaseaduse uue elatise määramise korraga, millega soovitakse muuta senise kehtiva elatise arvestamise aluseid, mis oleksid igale lapsele vajaduspõhised ja individuaalsed. Täna on kehtiva elatise suuruseks 250 eurot kuus (nn miinimum), millest saab vastavalt vajadusele erandeid teha seda vähendades või suurendades.

Seda, et tegemist pole toimiva lahendusega, on erinevates töögruppides kõlanud tänaseks rohkem kui sõrmedel kokku jõuab lugeda, lisaks tegi sellele väga tugevat kriitikat ka Riigikohus paludes seadusandjal tugevalt mõelda süsteemi muutmisele. Justiitsministeerium ootabki nüüd kõikide isikute sh ka huvigruppide arvamusi, seisukohti ja ettepanekuid kavandatavate muudatuste kohta hiljemalt juuli lõpuks. Uue korraga saab tutvuda siin

Küllap on elatis ja sellega seonduvad küsimused miski, mis ei käi mööda ka meie peredest. Seetõttu teeb lasterikaste perede huvisid esindav ELPLi juhatus ettepaneku, et pered, kellel on kokkupuuteid elatise maksmise teemaga ning kellel on ettepanekuid, mõtteid, muresid ja küsimusi elatise määramisega ja selle maksmisega seoses, saadaksid oma mõtted oma maakondlikule organisatsioonile, s.t Viljandimaa pered Viljandimaa Lasterikaste juhatusele, et saaksime oma perede lood kokku koguda ja üldistada ning pöörduda omapoolsete ettepanekutega ministeeriumi poole, et neid eelnõus arvesse võetaks.

Kindlasti pakub elu oma mitmekesisuses väljakutseid, millega seadusandja ei oska arvestada. Seetõttu on kõikide mõtted igati oodatud ja tänuväärsed. See on meie võimalus õigusloomes kaasa rääkida, et ka lasterikkus leiaks ülalpidamisküsimustes oma väärika koha ning seadus lahendaks probleeme, mitte ei tekitaks neid.

Viljandimaa Lasterikkad juhatus ootab Teie mõtteid hiljemalt 13. juuliks e-posti aadressile [email protected] (küsimuste korral võta ühendust Jannega, tel 56 659 380, e-post [email protected]). Meie kogume Viljandimaa perede lood kokku ja edastame need ELPLile seaduseelnõule ettepanekute vormistamiseks. Kui soovid mingil põhjusel ELPLi esindajale otse kirjutada, siis on ka see võimalik e-posti aadressil [email protected]. Kui soovite oma panuse anda anonüümselt, siis ka see on täiesti mõistetav.

Heade soovidega

Viljandimaa Lasterikkad juhatus

e-post: [email protected]