x

Arengukava mõttetalgud

Sellel aastal alustame arengukava seminaridega. Seminaride käigus analüüsime, milliseid tegevusi tuleks jätkata, milliseid uusi algatusi ellu kutsuda ning millised senised tegevused ümber struktureerida. Kuidas kaasata ühingu tegevusse laiemat ringi, kas ja kuidas ümber korraldada Viljandimaa Toidupanga tegevus ning mil moel kaasata abisaajad senisest enam tegevustesse.

Kohtumised toimuvad kord kuus ja kokku on planeeritud kuus sessioon: 24. jaanuar, 20. veebruar, 26. märts, 9. aprill, 14. mai ja 4.juuni. Kaasamõtlejad ja -rääkijad on oodatud osalema seminaridel, et  rikastada kohtumisi oma mõtetega. Arengukava protsessi teejuhiks on Kristjan Otsman ning kogu tegevuse rahastajaks Kohaliku omaalgatuse programm.

Täpsem info [email protected]