Toetajatele

MTÜ Pärnumaa Lasterikkad on tänulik igasuguse toetuse ja panuse eest, mis aitab kaasa lasterikaste perede heaolu parandamisele ning kogukonnatunde loomisele.

Meie tegemisi saab toetada nii rahalise annetuse näol MTÜ Pärnumaa Lasterikkad arveldusarvele EE282200001120144243 kui ka panustades vabatahtlikuna oma aja ja ideedega meie liikmesperede heaks.

MTÜ Pärnumaa Lasterikkad on kantud tulumaksu-soodustustega mittetulundusühingute nimekirja, mis tähendab, et eraisikutest annetajad saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi ning ettevõtete tehtud annetused on maksuvabad (TuMS § 49)