Meie auliikmed

Pärnumaa Lasterikaste Perede Liidu auliikmeks saab olla füüsiline isik, kes on tulemuslikult esindanud Liidu huve ja andnud olulise panuse Liidu eesmärkide saavutamisele. Auliikme valib juhatus.

Aino Toht

Hilde Rokk

Kalmer Hütt

Leida Tamme

Liia Arukase

Malle Jürgens

Rein Künnap

Saima Jakobson

Siiri Mets

Sirje Päästel

Teevi Künnap