Meist

Pärnumaa Lasterikkad MTÜ on asutatud 27. detsembril 1993.a. Oleme 3-ja enamalapselisi Pärnumaa peresid koondav ühendus, mille eesmärgiks on lasterikkaid peresid märgata, väärtustada ja tunnustada.

Meie organisatsiooni kuulub üle 350 pere, keda ühendab lasterikkus ja peretunde väärtustamine.

Meie igapäevatööks on Pärnumaa lasterikaste perede ühtekuuluvustunde loomine läbi organisatsiooni erineva tegevuse, mille hulka kuulub koolituste, kultuurisündmuste ning ühisürituste vahendamise ja korraldamise läbi lasterikaste perede elu mitmekesistamine.

Meie organisatsiooni traditsioonilisteks ühisüritusteks on jõulupidu, vastlapäev, emadepäev, lastekaitsepäev, suvine perelaager ja isadepäev.

Meie missioon: koostöös Eesti Lasterikaste Perede Liiduga parandame lasterikaste perede heaolu ja mainet maakondlikul tasandil.

Meie visioon: lasterikas pere on ühiskonnas tunnustatud ja väärtustatud. Soovime pakkuda maakondlikul tasandil lasterikastele peredele ühtekuuluvustunnet ja koostööd.

Väärtustame: armastust, hoolivust ja perekondlikke traditsioone.