x

Pärlipüüdjad 2019

“Pärlipüüdja“ laureaadid on Heidi Plumberg ja Merle Adson.

Eesti Lasterikaste Perede Liit andis kuuendat aastat välja tunnustusauhinna “Pärlipüüdja,“ millega tunnustatakse edasipüüdlikke, andekaid ning silmapaistvaid suure pere vanemaid.

„Pärleid, keda püüda ja esile tuua, on suurperede hulgas rohkelt,“ sõnas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. “Auhinnaga tunnustame vanemaid, kes oma südikuse, töökuse ning heatahtlikkusega on tõeliselt insipreerivad. See on meie tänu neile tehtud töö ja panuse eest,“ lisas Õunap.

Tunnustus kategoorias “Teenäitaja“ antakse lasterikka pere vanemale, kes on silma paistnud uuenduslike ideedega, mis kannavad pikaajalist ja elujõulist eesmärki. “Teenäitaja“ auhinna pälvis tänavu nelja lapse ema Heidi Plumberg, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõttemajanduse erialal, õppinud lisaks täiskasvanute koolitamist ning rajanud oma koolitusfirma. Heidi motiveerib ja innustab teisi naisi kasvatama enesekindlust, looma tasakaalu era- ja tööelu vahel ning alustama ettevõtlust.

Tunnustus kategoorias “Rajaleidja“ antakse lasterikka pere vanemale, kes on omandanud akadeemilise kraadi kas bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes lasterikka pere vanemana. “Rajaleidja“ auhinna pälvis seitsme lapse ema Merle Adson, kes omandas bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis, olles samaaegselt algklassiõpetaja Tartu Kristlikus Põhikoolis. Pärast bakalaureusõppe lõppu asus ta edasi õppima Tartu Ülikooli hariduskorralduse magistriõppesse. Magistriõppe ajal alustas ta tööd algklassiõpetajana Tartu Luterlikus Peetri Koolis – ja seda kõike lasterikka pere vanemana.

Tunnustusauhinnad andis laureaatidele üle “Pärlipüüdja“ patroon, rahvastikuminister Riina Solman.

„Minu arvates on ainuüksi see, kui suure pere vanemad jõuavad töö, kodu ja pere kõrvalt ka maailma paremaks teha ning ennast akadeemiliselt arendada, tunnustamist väärt,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „Usun, et see auhind on üks viis, kuidas me selliseid tublisid inimesi tänada saame. Sellistel tublidel vanematel kasvavad kindlasti ka tublid lapsed ja see on ühiskonna jaoks topeltvõit,“ lisas minister.

“Pärlipüüdja“ tunnustusauhinna varasemate laureaatidega on võimalik tutvuda Eesti Lasterikaste Perede Liidu veebilehel: https://www.lasterikkad.ee/avaliku-suhtumise-kujundamine/parlipuudja/.

Fotod: Tõnis Tuuder.