x

Otsime oma säravaid pärleid

Kutsume teid kõiki märkama ning esitama kandidaate “Pärlipüüdja” konkursile. Tegemist on tunnustusega, millega täname, märkame ja toome esile edasipüüdlikke, andekaid  ning silmapaistvaid suure pere vanemaid.

Tunnustus kategoorias “Teenäitaja” antakse lasterikka pere emale või isale, kes on silma paistnud uuenduslike ideedega, mis kannavad pikaajalist ja elujõulist eesmärki. Inimesele, kes on muutnud teiste perede elu, kaasanud neid tegutsema oma kogukonnas, maakonnas või üleriigilisel tasandil.

Tunnustus kategoorias “Rajaleidja” antakse lasterikka pere emale või isale, kes on omandanud akadeemilise kraadi kas bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes lasterikka pere vanemana, töö ja igapäeva toimetuste kõrvalt.

Kandidaate võivad esitada kõik inimesed, organisatsioonid ja ettevõtted. Selleks täida vastav ANKEET hiljemalt 7. oktoobriks. Pärlipüüdjad kuulutame välja liidu sügisese perepäeva pidulikul aktusel, mis toimub 17. oktoorbil Super Skypargis.

Kõikide laureaatidega on võimalik tutvuda SIIN.

Meie pärlid väärivad märkamist ja tunnustamist!