x

Võrukad Tartus tagurpidimajas

Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing külastab 12. mail pärast perepäeva tagurpidimaja.

Lisainfo [email protected]