x

Üldkoosolek 19.03.2022

Päevakord:

  1. 2021 aasta maj.aruande vastuvõtmine ja kinnitamine
  2.  VLPÜ juhatuse valimine
  3.  Ühingu olemus ja eesmärk
  4.  Raamatupidamine ja ruumirent
  5.  2022 aasta tegemised, s.h koolikampaaniad
  6.  Suvekool
  7.  Ühingu sünnipäev ja vabatahtliku kutsumine
  8.  Muud ettepanekud ja küsimused