x

“Valgamaa Laste Sõber” tunnustus

Taotluse saab esitada SIIN

Tunnustusauhind „Valgamaa Laste Sõber“

Statuut

1. Tunnustusauhind „Valgamaa Laste Sõber“ eesmärk on tõsta esile laste heaks panustanud inimesi ja organisatsioone Valgamaal.
2. Tunnustusauhinna annab välja MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing koostöös Valga Vallavalitsusega.
3. Kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh asutused ja ettevõtted. Kandidaat võib esitada iseennast.
4. Kandidaatide esitamiseks tuleb täita kandidaadi esitamise TAOTLUS hiljemalt 17.maiks 2021.
5. Tunnustusauhind antakse välja inimesele või organisatsioonile:
• kes oma tegevusega on aidanud kaasa positiivsele muutusele lapse, noore ja/või pere elukäigus;
• kes on algatanud kogukonnas või valdkonnas olulisi ja pikaajalisi muutusi;
• kes on oma eeskujuga kaasanud tegutsema teisi lapsi ja täiskasvanuid, muutes sellega positiivselt teiste inimeste elu.
6. Kandidaatidena võib üles seada üksikisikuid, peresid ja organisatsioone.
7. Tunnustusauhinna kandidaatide hindamise komisjoni kuuluvad Valgamaa Lasterikaste Perede Ühenduse ja Valga Vallavalitsuse esindajad ning lastest ja noortest koosnevad komisjoni liikmed. Komisjoni otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.
8. Kandidaatide hindamise komisjon hindab kandidaadi tegevuse mõju olulisust, kestlikkust ning ulatust. Kandidaatide hindamise eelduseks on, et kandidaat vastab vähemalt ühele punkt 5 kirjeldatud tingimusele.
9. Tunnustusauhinna pälvinud kandidaate teavitatakse väljavalimisest nädal enne tunnustusürituse toimumist.
10. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse juuni esimesel nädalal Valgamaa Lasterikaste Perede Ühenduse kodulehel siin ja Facebooki lehel siin

Statuudi saab alla laadida siin