x

Arvutid koduõppeks

Toetame koolilaste kodust õppimist ning jagame soovijaile sülearvuteid. Suured tänud Sulle, Hendrik Rannala ning Haigekassa!