x

195 arvutit meie peredele

Märtsi keskpaigas kaardistasime arvutite vajaduse meie liikmesorganisatsioonides.

Ühtekokku laekus meile 474 perekonna sooviavaldused, kus kasvamas 1999 last, neist koolilapsi 1307. Koolitööks vajalik seade puudus neist 764 lapsel. Kõige enam sooviavaldusi laekus Harjumaalt, erinevad piirkonnad, s.h. Tallinn (90), Tartumaa (81), Pärnumaa (69), Võrumaa (56), järgnesid Viljandimaa ja Lääne-Virumaa. Ühtegi sooviavaldus ei laekunud Ida-Virumaalt ja Hiiumaalt. Ilmselt ei jõudnud siinkohal meie info peredeni.

Olukorrale lahenduse leidmiseks tegime koostööd „Igale koolilapsele arvuti“ meeskonnaga https://igalekoolilapselearvuti.ee/. Üheskoos valisime välja perekonnad, keda algatuse raames toetada. Meie eesmärgiks oli, et igas perekonnas oleks piisavalt seadmeid, et kõik pereliikmed saaksid oma ülesanded tehtud ning lapsed ei jääks arvuti puudumise tõttu õppekavast maha. Seega sõnastati algatuse eesmärk – tagada iga kolme koolilapse kohta vähemalt üks seade.

Ühtekokku saime toetada 195 perekonda, ehk leevendust olukorrale pakkuda enam kui 900-le lapsele. Oleme tänulikud „Igale koolilapsele arvuti“ meeskonnale, Lastekaitse Liidule, Omnivale ning mitmetele eraisikutele ja ettevõtetele, kes oma seadmeid annetasid.

09.04.2020